+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
- Eerstelijnsbijstand
- Tweedelijnsbijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Juridische bijstand

De wet (Wet betreffende de juridische bijstand, B.S. 22.12.1998) heeft voorzien in 2 verschillende soorten van hulp aan personen die worden geconfronteerd met een juridisch probleem of die hieromtrent met een aantal vragen zitten.

In eerste instantie is er de eerstelijnsbijstand. Bedoeling hier is dat bijstand wordt verleend in de vorm van een praktische inlichting, verstrekken van juridische informatie, het geven van een eerste juridisch advies of de doorverwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Deze vorm van bijstand is volledig kosteloos en staat open voor eenieder, maar is uiteraard niet onbeperkt (lees verder).

De tweedelijnsbijstand is als het ware de volgende stap, en omvat de bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon (vennootschappen komen dus niet aanmerking) in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding, inclusief het optreden voor de rechtbanken en hoven.

Een advocaat wordt aangesteld om deze bijstand te geven. De tweedelijnsbijstand is echter niet voor iedereen voorzien: slechts wanneer aan bepaalde voorwaarden in verband met het inkomen is voldaan, zal men een advocaat worden toegewezen.